System Agridata jest produktem firmy Systemy Rolnicze. Systemy Rolnicze to Polska firma, która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania oraz produkcji elektroniki przeznaczonej dla branży rolno-spożywczej.

Digital Crops to system wspomagania decyzji oparty o dane pozyskiwane z sensorów rozmieszczonych w uprawach w czasie rzeczywistym. Wspierany sztuczną inteligencją pozwala na przewidywanie zagrożeń biologicznych mogących stanowić zagrożenie dla roślin uprawnych.

Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy – naukowy instytut branżowy z siedzibą w Krakowie. Główne kierunki działalności naukowo-badawczej: genetyczne doskonalenie i technologia chowu zwierząt gospodarskich, cytogenetyka, immunogenetyka, fizjologia i biotechnologia rozrodu zwierząt

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych działa w oparciu o ustawę o organizacjach społeczno zawodowych rolników z 8 października 1982 roku.