OBSŁUGA STADA

ic_obsluga_stada

 • Optymalizacja czasu trwania laktacji
 • Porównanie wydajności laktacyjnych do średniej wydajności w stadzie,
 • Czuwanie nad stanem zdrowia krów
 • Rejestracja badań, chorób i przebiegu ich leczenia
 • Rejestracja zasuszeń
 • Prowadzenie elektronicznej Księgi  Rejestracji Bydła z możliwością wydruku formularzy do ARiMR.
 • Pilnowanie terminowego zasuszanie krów,
 • Przewidywanie wystąpienia rui, terminowe krycia,
 • Pilnowanie terminowego badania na skuteczność krycia,
 • Kontrola rozrodu-kalendarz rui
 • Archiwizacja dokumentów złożonych w ARiMR
 • Powiadomienia np. o zbliżających się terminach zgłoszeń do ARiMR, o zbliżającym się terminie zasuszenia

KALENDARZ Z FUNKCJĄ POWIADOMIEŃ

ic_kalendarz

Istotnym narzędziem programu jest kalendarz, który będzie przypominał  o takich wydarzeniach jak np.:

  • Zbliżający się termin rui i inseminacji,
  • Zbliżający się termin krycia i wycielenia,
  • Zbliżający się termin zasuszenia
  • Zbliżający się termin porodu,
  • Zaplanowane wizyty lekarza weterynarii
 • Wysyłka dokumentów do ARiMR,

 

OBSŁUGA DOKUMENTACJI

ic_obsluga_dokumentacji

 • Zgłoszenie bydła do rejestru
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła
 • Wniosek o  przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła
 • Księga Rejestracji Bydła
 • Zgłoszenie padnięcia/zabicia/uboju w gospodarstwie
 • Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła

TWORZENIE RAPORTÓW

ic_tworzenie_raportow

Na podstawie danych zgromadzonych w stado.pl tworzysz automatycznie raporty i zestawienia, które są być pomocne w instytucjach takich jak mleczarnie, banki, ARiMR, itp.