Spółka Farm Innovations została zaproszona przez organizatora Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu do wygłoszenia wykładu o tworzonych przez spółkę produktach w jednym z paneli tematycznych pt. Innowacje w produkcji zwierzęcej.

Prelekcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników czego dowodem były liczne pytania i dyskusja po wykładzie.