Nasza aplikacja Stado.pl zaprezentowała się na Podlaskim Forum Hodowców Bydła Mlecznego organizowanym przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Znakomita impreza skupiająca najlepszych specjalistów w zakresie hodowli bydła.

Wielu zainteresowanych mogło zapoznać się z naszym oprogramowaniem, które udostępniliśmy na specjalnie przygotowanym na tę okazję standzie multimedialnym.

Stoisko współtworzyliśmy z Polskim Domem Rolniczym.